Yönetici Olarak Görev Yaptıkları Eğitim Kurumlarında 4 ve 8 yıllık Süresini Dolduran Yöneticilerin Ek-1 Değerlendirme Formuna Göre Belirlenen Puanları (Kesin Sonuçlar)

Yönetici Olarak Görev Yaptıkları Eğitim Kurumlarında 4 ve 8 yıllık Süresini Dolduran Yöneticilerin Ek-1 Değerlendirme Formuna Göre Belirlenen Puanları (Kesin Sonuçlar)

Ek1 Puanlar için Tıklayınız