Kurs Programı Onayları (02.12.2019)

Kurs Programı Onayları (02.12.2019)

Bakanlık Makamının 19.11.2019 tarihli ve 22914258 sayılı onayıyla yeni hazırlanan 6 ve güncellenen 1 kurs programı, 26.11.2019 tarihli ve 23376790 sayılı onayıyla yeni hazırlanan 5 ve güncellenen 6 kurs programı, 27.11.2019 tarihli ve  23483172 sayılı onayıyla da yeni hazırlanan 3 ve güncellenen 2 kurs programı uygulamaya konulmuş ve bazı kurs programlarının içeriklerinde düzeltmeler yapılmıştır.

 

19112019 Tarihli Kurs Programı Onayı

26112019 Tarihli Kurs Programı Onayı

27112019 Tarihli Kurs Programı Onayı

EK1 Yeni Hazırlanan Kurs Programı Listesi

EK1 Yeni Hazırlanan Kurs Programları

EK1 Yeni Hazırlanan Program Listesi

EK2 Güncellenen Program Listesi

EK2 Güncellenen Kurs Programı Listesi

EK2 Güncellenen Program Listesi