Kurs Programı Onayları (05-06.11.2019)

Kurs Programı Onayları (05-06.11.2019)

Bakanlık Makamının 05.11.2019 tarihli ve 121735916 sayılı onayıyla yeni hazırlanan 7 kurs programı uygulamaya konulmuş 1 kurs programı uygulamadan kaldırılmış, 06.11.2019 tarihli ve 21871795 sayılı onayıyla da yeni hazırlanan 4 kurs programı ile güncellenen 2 kurs programı uygulamaya konularak 18 kurs programında düzeltme yapılmıştır.

Bakanlık Makamının 05.11.2019 tarihli ve 121735916 sayılı onayıyla yeni hazırlanan 7 kurs programı uygulamaya konulmuş 1 kurs programı uygulamadan kaldırılmış, 06.11.2019 tarihli ve 21871795 sayılı onayıyla da yeni hazırlanan 4  kurs programı ile güncellenen 2 kurs programı uygulamaya konularak 18 kurs programında düzeltme yapılmıştır.

 

Makam Onayı ve Ekleri

Makam Onayı 5 Kasım 2019

Makam Onayı 6 Kasım 2019

Ek1 Yeni  Hazırlanan Kurs Programı Listesi

ek1YeniHazırlananKursProgramıListesi

Ek2 Kaldırılan Kurs Programı Listesi

ek2 Güncellenen KursProgramları Listesi