Kurs Programı Onayları

Kurs Programı Onayları

Genel Müdürlük Makamının 22.06.2020 tarihli ve 8238897sayılı ve 01.07.2020 tarihli ve 8806735 sayılı onaylarıyla Başkanlığımızca yeni hazırlanan 25 kurs programı uygulamaya konulmuştur.

Genel Müdürlük Makamının 22.06.2020 tarihli ve 8238897sayılı ve 01.07.2020 tarihli ve 8806735 sayılı onaylarıyla Başkanlığımızca yeni hazırlanan 25 kurs programının yaygın eğitim kurumlarında uygulanması, programların Genel Müdürlüğümüz internet sitesinde yayımlanması ve e-Yaygın Sisteminde tanımlanarak uygulamaya konulması uygun görülmüştür.

 

Ekler