Kurs Programı Onayları

Kurs Programı Onayları

 Yeni hazırlanan 5 kurs programı,  Uygur Türkçesi A1, Uygur Türkçesi A2 ve Uygur Türkçesi B1 kurs programları uygulamaya konulmuştur.

Bakanlık Makamının 04.06.2020 tarihli ve 7472599 sayılı onayıyla özel eğitime gereksinim duyan bireylerin eğitim ve özel ihtiyaçları doğrultusunda bu bireylerin ailelerine uygulanmak üzere, iş ve işlemleri Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Yönetmeliği’nin 45 inci maddesinin 4 üncü fıkrasının c bendi kapsamında gerçekleştirilmek üzere yeni hazırlanan 5 kurs programı, Bakanlık Makamının 04.06.2020 tarihli ve 7472610 sayılı onayıyla da Uygur Türkçesi A1, Uygur Türkçesi A2 ve Uygur Türkçesi B1 kurs programları uygulamaya konulmuştur.

 

Ek Dosyalar