Kurs Programları Onayları (10.03.2020)

Kurs Programları Onayları (10.03.2020)

Bakanlık makmının 10.03.2020 tarihli ve 5228018 sayılı onayıyla özel eğitim alanında yeni hazırlanan 30 kurs programı uygulamaya konulmuştur.

Bakanlık makmının 10.03.2020 tarihli ve 5228018 sayılı onayıyla özel eğitim alanında yeni hazırlanan 30 kurs programı uygulamaya konulmuştur.

 

Ekler 

Makam Onayı

Programlar Listesi