16 – 20 Mart 2020 Tarihleri Arasında Eskişehir Seyitgazi”Kırka Bor İşletme Müdürlüğü”nde Açılacak Olan 2020000063 Faaliyet Numaralı “Madencilikte Çevre Mevzuatı Uygulamaları Kursu” Katılımcı Listesi

16 – 20 Mart 2020 Tarihleri Arasında Eskişehir Seyitgazi”Kırka Bor İşletme Müdürlüğü”nde Açılacak Olan 2020000063 Faaliyet Numaralı “Madencilikte Çevre Mevzuatı Uygulamaları Kursu” Katılımcı Listesi

16 – 20 Mart  2020 Tarihleri Arasında Eskişehir Seyitgazi”Kırka Bor İşletme Müdürlüğü”nde Açılacak Olan 2020000063 Faaliyet Numaralı “Madencilikte Çevre Mevzuatı Uygulamaları Kursu” Katılımcı Listesi