Kalfalık/Ustalık Sınavlarına Yönelik Uzaktan Öğrenme Materyalleri Hazırlama Çalıştayları Başladı

Kalfalık/Ustalık Sınavlarına Yönelik Uzaktan Öğrenme Materyalleri Hazırlama Çalıştayları Başladı

Bakanlığımız ile Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye Ofisi işbirliğinde önceki öğrenmelerin tanınması (ÖÖT) kapsamında Kalfalık/Ustalık Sınavlarına hazırlanmak isteyen adaylara yönelik olarak Uzaktan Öğrenme Materyalleri hazırlaması ve hazırlanan söz konusu materyallerin Genel Müdürlüğümüzün web sitesinde adayların erişimine sunulması planlanmaktadır.

Bu kapsamda 3 ayrı çalıştay ile 27 Alan 142 dalda uzaktan öğrenme materyalleri hazırlanacaktır. Çalıştaylardan ilki 24 Şubat 2020 tarihinde İzmir’de başlamıştır. Çalıştay neticesinde 7 alan ve 50 dalda kalfalık/ustalık sınavlarına yönelik ders çizelgeleri, ders içerikleri ve örnek sorular hazırlanarak uzaktan öğrenme materyallerine dönüştürülecektir.