Temel Eğitimde Yeni Dijital İçerikler

Temel Eğitimde Yeni Dijital İçerikler

Türkçe, Matematik, İngilizce ve Müzik derslerimize yönelik hazırlanan dijital içerikler http://www.eba.gov.tr adresinden öğretmen, öğrenci ve velilerimizin erişimine açılmıştır.

Hayata hazır, sağlıklı ve mutlu bireyler yetişmesini sağlayan bir eğitim anlayışı doğrultusunda bilgi toplumunun gerektirdiği bilgi ve becerilerle donanmış nesiller yetiştirebilmek için öğrenci ve öğretmenlerimize zengin ve çeşitli materyaller sunmaya yönelik çalışmalara her geçen gün bir yenisini eklemekteyiz.

Geleceğimizi güzelleştirecek olan çocuklarımızın çağımızın gerektirdiği becerilere sahip, iletişime ve paylaşıma açık, öz güvenli, gayretli, girişimci, yaratıcı, yenilikçi becerilerle donanmış olması için dijital içerikleri öğrenci ve öğretmenlerimizin kullanımına sunmuş bulunmaktayız.

Bu çalışmaların ilk örnekleri olarak düşünülebilecek içeriklerimizin sürdürülebilir bir şekilde çeşitlenmesini sağlamak amacıyla da içerik geliştirme çalışmalarına Genel Müdürlüğümüzce ara vermeden devam etmekteyiz. İzmir ve Antalya il millî eğitim müdürlükleri bünyesinde oluşturulan ekiplerle geliştirilen dijital içeriklerin alana katkı sağlayacak nitelikte, öğrenci ve öğretmenlerimizin severek ve isteyerek kullanacağı, bilimsel geçerliliği olan, öğrencilerin gelişimsel seviyelerine uygun, onları hayata ve bilgi dünyasına hazırlayıcı vb. birçok hususun gözetilerek oluşturulması ve sürekli güncel tutulması yönünde büyük bir hassasiyet gösterilmektedir.

Ders kitaplarımızın ve yardımcı kaynaklarımızın yanı sıra öğrencilerimizi desteklemek amacıyla ilkokul ve ortaokullara yönelik Türkçe, Matematik, İngilizce ve Müzik alanında başlayan çalışmalarla ilgili dersin öğretim programında yer alan kazanımlar esas alınarak içerikler hazırlanmaktadır. Öğrenilenlerin alıştırma ve etkinliklerle pekiştirilmesini sağlayacak, öğrencilerin sınıf ortamında ya da diğer zamanlarda gerek bireysel gerekse arkadaşları ile iş birliği içinde çalışmalar gerçekleştirmesine imkân verecek şekilde yakından uzağa, kolaydan zora, bilinenden bilinmeyene ilkeleri doğrultusunda geliştirilen içeriklere Genel Müdürlüğümüzün internet sitesindeki Yayınlarımız sekmesinden ve ayrıca eba.gov.tr adresinden ulaşılabilmektedir.