Meb Haberleri, Meb Personel, Mebbis, E-Okul, Personel Meb, TEOG, EBA
Son Dakika
Talimat verildi! Öğretmen Maaşlarına 400 lira zam 310 BİN ADAYA BÜYÜK HAKSIZLIK 2013 Eylül Ayı Ek Ders Saat Ücreti Ne Kadar? Yeni ortaöğretime geçiş sistemi yarın açıklanacak 2013 Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı Sonuçları 2013 İl İçi Atama Sonuçları ÖSYM, üniversite kayıt tarihleri açıklandı Avcı'dan Yönetici Atama Açıklaması Türkiye'nin Şampiyon Liseleri Sınav Görevlerinede Serbest Kıyafetle Gideceğiz MEB, 'YÖK Taslağı' Haberlerini Yalanladı Alan Değişikliğinde İptal Kararları Gelmeye Başladı
2013-2014 TEOG ( YENI SBS )Matematik Merkezi Sistem Ortak Sınav Konuları
 
2013-2014 TEOG ( YENI SBS )Matematik Merkezi Sistem Ortak Sınav Konuları
2013-2014 TEOG ( YENI SBS )Matematik Merkezi Sistem Ortak Sınav Konuları
19 Eylül 2013 Perşembe 14:06
Yazdır

 

Geometri

Örüntü ve Süslemeler

1.Doğru, çokgen ve çember modellerinden örüntüler inşa eder, çizer ve bu örüntülerden fraktal olanları belirler.

 

 

 

 

Geometri

Dönüşüm Geometrisi

1.Koordinat düzleminde bir çokgenin eksenlerden birine göre yansıma, herhangi bir doğru boyunca öteleme ve orijin etrafındaki dönme altında görüntülerini belirleyerek çizer.

 

 

Geometri

Dönüşüm Geometrisi

2. Şekillerin ötelemeli yansımasını belirler ve inşa eder.

 

Olasılık

ve

İstatistik

Tablo ve Grafikler

1. Histogram oluşturur ve yorumlar.

 

Olasılık

ve

İstatistik

Tablo ve Grafikler

1. Histogram oluşturur ve yorumlar.

 

 

Sayılar

Üslü Sayılar

1.Bir tam sayının negatif kuvvetini belirler ve rasyonel sayı olarak ifade eder.

 

 

 

 

Sayılar

 

 

 

 

Üslü Sayılar

 

2. Ondalık kesirlerin veya rasyonel sayıların kendileriyle tekrarlı çarpımını üslü sayı olarak yazar ve değerini belirler.

3. Üslü sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar.

 

 

 

Sayılar

 

 

 

Üslü Sayılar

 

3. Üslü sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar.

4. Çok büyük ve çok küçük pozitif sayıları bilimsel gösterimle ifade eder.

 

  1. I. DÖNEM BİRİNCİ SINAV

 

 

Sayılar

Köklü Sayılar

1.Tam kare doğal sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi modelleriyle açıklar ve kareköklerini belirler.

 

2. Tam kare olmayan sayıların kareköklerini strateji kullanarak tahmin eder.

 

 

 

Sayılar

Köklü Sayılar

 

3. Kareköklü bir sayıyı a b şeklinde yazar ve a b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır.

4. Kareköklü sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar.

 

 

 

Sayılar

Köklü Sayılar

 

4. Kareköklü sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar.

5. Kareköklü sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar.

 

 

 

Sayılar

Köklü Sayılar

 

5. Kareköklü sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar.

6. Ondalık kesirlerin kareköklerini belirler.

BİRİNCİ DÖNEM MERKEZÎ SİSTEM ORTAK SINAV

 

Olasılık

ve

İstatistik

Olasılık Çeşitleri

1. Deneysel, teorik ve öznel olasılığı açıklar.

 

Olasılık

ve

İstatistik

Olay çeşitleri

1.Bağımlı ve bağımsız olayları açıklar.

 

 

Olasılık

ve

İstatistik

Olay çeşitleri

 

2. Bağımlı ve bağımsız olayların olma olasılıklarını hesaplar.

 

 

 

Sayılar

Gerçek sayılar

 

 

 

1. Rasyonel sayılar ile irrasyonel sayılar arasındaki farkı açıklar.

2. Gerçek sayılar kümesini oluşturan sayı kümelerini belirtir.

 

 

 

Olasılık

ve

İstatistik

Merkezi eğilim ve yayılma ölçüleri

1.Standart sapmayı hesaplar.

2.Uygun istatistiksel temsil biçimlerini, merkezî eğilim ölçülerini ve standart sapmayı kullanarak gerçek yaşam durumları için görüş oluşturur.

 

 

 

Geometri

Üçgenler

1. Atatürk’ün matematik alanında yaptığı çalışmaların önemini açıklar.

2. Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğu arasındaki ilişkiyi belirler.

 

 

 

Geometri

Üçgenler

3. Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçüleri arasındaki ilişkiyi belirler.

4. Yeterli sayıda elemanının ölçüleri verilen bir üçgeni çizer.

 

 

 

I. DÖNEM ÜÇÜNCÜ SINAV

 

 

Geometri

Üçgenler

5. Üçgende kenarortay, kenar orta dikme, açıortay ve yüksekliği inşa eder.

6. Üçgenlerde eşlik şartlarını açıklar.

 

 

Geometri

Üçgenler

7. Üçgenlerde benzerlik şartlarını açıklar.

8. Pythagoras (Pisagor) bağıntısını oluşturur.

 

 

 

 

Geometri

Üçgenler

9. Dik üçgendeki dar açıların trigonometrik oranlarını belirler.

 

 

Geometri

Üçgenlerde Ölçme

1. Üçgenlerde benzerlik şartlarını problemlerde uygular.

2. Pythagoras (Pisagor) bağıntısını problemlerde uygular.

 

 

 

Geometri

Üçgenlerde Ölçme

3. Dik üçgendeki dar açıların trigonometrik oranlarını problemlerde uygular.

 

 

Cebir

Örüntüler ve İlişkiler

1. Özel sayı örüntülerinde sayılar arasındaki ilişkileri açıklar.

 

 

Cebir

Cebirsel İfadeler

1. Özdeşlik ile denklem arasındaki farkı açıklar.

2. Özdeşlikleri modellerle açıklar.

 

 

 

Cebir

Cebirsel İfadeler

3. Cebirsel ifadeleri çarpanlarına ayırır.

4. Rasyonel cebirsel ifadeler ile işlem yapar ve ifadeleri sadeleştirir.

 

Olasılık

ve

İstatistik

Olası Durumları Belirleme

1. Kombinasyon kavramını açıklar ve hesaplar.

2. Permütasyon ve kombinasyon arasındaki farkı açıklar.

 

 

Cebir

Denklemler

1. Bir bilinmeyenli rasyonel denklemleri çözer.

2. Doğrusal denklem sistemlerini cebirsel yöntemlerle çözer.

 

 

 

Cebir

Denklemler

3. Doğrusal denklem sistemlerini grafikleri kullanarak çözer.

  1. II. DÖNEM BİRİNCİ SINAV

 

 

Cebir

Denklemler

1. Doğrunun eğimini modelleri ile açıklar.

 

 

 

Cebir

Denklemler

2. Doğrunun eğimi ile denklemi arasındaki ilişkiyi belirler.

 

 

Cebir

Denklemler

2. Doğrunun eğimi ile denklemi arasındaki ilişkiyi belirler.

 

 

Geometri

Geometrik Cisimler

1. Prizmayı inşa eder, temel elemanlarını belirler ve yüzey açınımını çizer.

 

 

 

Geometri

Geometrik Cisimler

2. Piramidi inşa eder, temel elemanlarını belirler ve yüzey açınımını çizer.

3. Koninin temel elemanlarını belirler, inşa eder ve yüzey açınımını çizer.

4. Kürenin temel elemanlarını belirler ve inşa eder.

 

 

 

 

Geometri

Geometrik Cisimler

5. Bir düzlem ile bir geometrik cismin ara kesitini belirler ve inşa eder.

6. Çok yüzlüleri sınıflandırır.

7. Çizimleri verilen yapıları çok küplülerle oluşturur, çok küplülerle oluşturulan yapıların

görünümlerini çizer.

 

 

 

İKİNCİ DÖNEM MERKEZÎ SİSTEM ORTAK SINAV

 

 

Geometri

Geometrik Cisimlerin Yüzey Alanları

1. Dik prizmaların yüzey alanının bağıntılarını oluşturur.

 

 

Geometri

Geometrik Cisimlerin Yüzey Alanları

2. Dik piramidin yüzey alanının bağıntısını oluşturur.

3. Dik dairesel koninin yüzey alanının bağıntısını oluşturur.

 

 

 

Geometri

Geometrik Cisimlerin Yüzey Alanları

4. Kürenin yüzey alanının bağıntısını oluşturur.

5. Geometrik cisimlerin yüzey alanları ile ilgili problemleri çözer ve kurar.

6. Geometrik cisimlerin yüzey alanlarını strateji kullanarak tahmin eder.

 

 

Geometri

Geometrik Cisimlerin Hacimleri

1. Dik prizmaların hacim bağıntılarını oluşturur.

2. Dik piramidin hacim bağıntısını oluşturur.

3. Dik dairesel koninin hacim bağıntısını oluşturur.

 

 

 

Geometri

Geometrik Cisimlerin Hacimleri

4. Kürenin hacim bağıntısını oluşturur.

5. Geometrik cisimlerin hacimleri ile ilgili problemleri çözer ve kurar.

6. Geometrik cisimlerin hacimlerini strateji kullanarak tahmin eder.

 

II. DÖNEM ÜÇÜNCÜ SINAV

 

 

Cebir

Eşitsizlikler

1.Eşitlik ve eşitsizlik arasındaki ilişkiyi açıklar ve eşitsizlik içeren problemlere uygun matematik cümleleri yazar.

2.Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini belirler ve sayı doğrusunda gösterir.

 

 

 

Cebir

Eşitsizlikler

3. İki bilinmeyenli doğrusal eşitsizliklerin grafiğini çizer.

 

 

Geometri

İzdüşüm

1.Bir küpün, bir prizmanın belli bir mesafeden görünümünün perspektif çizimini yapar.

 

 

Geometri

Dönüşüm Geometrisi

1.Geometrik cisimlerin simetrilerini belirler.

 

2013-2014 fen merkezi sistem ortak sınav konuları,2013-2014 türkçe merkezi sistem ortak sınav konuları,2013-2014 inkılap tarihi merkezi sistem ortak sınav konuları,2013-2014 din kültürü merkezi sistem ortak sınav konuları,2013-2014 ingilizce merkezi sistem ortak sınav konuları,2013-2014 matematik merkezi sistem ortak sınav konuları

Ortaokulların 8 inci sınıflannda 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılında Türkçe, matematik, fen ve teknoloji, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, yabancı dil ile din kültürü ve ahlak bilgisi derslerinde; bir dönemde iki sınav yapılan derslerin ilk sınavı, bir dönemde üç sınav yapılan derslerin ise ikinci sınavı merkezi sistem ortak sınav,seklinde uygulanacaktır.

Merkezi sistem ortak sınavda kapsam birlikteliğinin sağlanması açısından öğretmenlerin yıllık planlannı uygulamalannda bu çizelgelerin dikkate alınması önem arz etmektedir.
2013-2014 Eğitim Öğretim Yılında birinci dönem merkezi sistem ortak sınavın 2013 yılı Kasım ayının son haftasında, ikinci dönem merkezi sistem ortak sınavın ise 2014 yılı Nisan ayının son haftasında yapılması planlanmıştır.

Merkezi sistem ortak sınavların kesin tarihleri ile uygulanmasına iliskin hususlar Bakanlığımızca hazırlanacak yönerge ve kılavuzla düzenlenecektir.
Çalışma takvimine göre konu/kazanımların dağılımını gösteren çizelgelerin uygulanmasında aşağıdaki hususların dikkate alırıması gerekmektedir:

 

Bu haber toplam 4756 defa okunmuştur
Haber Yorumları
Yorum Ekle
Bu habere henüz yorum yapılmamıştır, ilk yorum yapan siz olun.
 Diğer Haberler
 
Yazarlar
Misafir Yazarlar
Anket
En çok atama hangi branştan yapılmalı?
Sınıf Öğretmenliği
Okul Öncesi
Matematik
İlköğretim Matematik
Fen ve Teknoloji
Beden Eğitimi
Görsel Sanatlar
Müzik
Fizik
Kimya
Biyoloji
Felsefe
Türkçe
Edebiyat
Sosyal Bilgiler
Bilişim Teknolojileri
Coğrafya
İngilizce
Din Kültürü
Tarih
Rehberlik
Teknoloji Tasarım
Namaz Vakitleri
İmsak
3:44
Güneş
5:39
Öğlen
13:17
İkindi
17:13
Akşam
20:43
Yatsı
22:28
Çok Okunanlar
Çok Yorumlananlar
Videogaleri
Fotogaleri


Finans
İMKB 100
62620
USD ALIŞ
1.8060
USD SATIŞ
1.8160
EURO ALIŞ
2.2070
EURO SATIŞ
2.2220
POUND ALIŞ
2.7950
POUND SATIŞ
2.8400
ALTIN ALIŞ
92.5440
ALTIN SATIŞ
93.2020
Hava Durumu
Havadurumu
Tarihte Bugün
1960 Brasília resmen Brezilya'nın başkenti oldu. Eski başkent Rio de Janeiro'ydu.
Hakkımızda | Künye | Reklam | İletişim | RSS
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Yazılım: Haber Sitesi Kur
Yandex.Metrica