2019-2023 Dönemi Stratejik Planı

2019-2023 Dönemi Stratejik Planı /meb_iys_dosyalar/2019_12/16084225_2019-2023_Stratejik_Plan_KYLYS.guncel.docx https://kilis.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2020_01/10103225_2019_2023_StratejikPlan.pdf Müdürlüğümüzce hazırlanan 2019-2023 dönemi Strateji Planı ekte sunulmuştur.